Neobvezni izbirni predmet ŠPORT

Učiteljica Tina vam je pripravila nove ideje za aktivnosti pri predmetu NŠP.