Neobvezni izbirni predmet ŠPORT

Učiteljica Tina vam je pripravila super aktivnosti za NŠP.