Povabilo učenkam in učencem k sodelovanju v raziskavi

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo opravlja podrobnejšo analizo izobraževanja na daljavo. V ta namen prosi učence za sodelovanje v raziskavo.

Izpolnjevanje vprašalnika traja od 7 – 10 minut. Vprašalnik bo na voljo do 8. junija. Z odgovori bodo pridobili podatke, ki jih bodo upoštevali pri nadaljnem načrtovanju izobraževanja na daljavo, če bi bilo še kdaj potrebno.

POVABILO (VKLJUČUJE POVEZAVO NA VPRAŠALNIK)

Pošiljanje posnetkov

Posnetki za ocenjevanja bodo preveliki za pošiljanje po elektronski pošti. Za pošiljanje posnetkov lahko uporabite spletno stran  https://wetransfer.com/ (sign up for free) ali pa jih date v skupno rabo preko Google drive-a. Prosimo, da vedno preverite pri razredničarki, če je posnetek dobila.

V kolikor bi imeli težave, se obrnite na razredničarko.