Pošiljanje posnetkov

Posnetki za ocenjevanja bodo preveliki za pošiljanje po elektronski pošti. Za pošiljanje posnetkov lahko uporabite spletno stran  https://wetransfer.com/ (sign up for free) ali pa jih date v skupno rabo preko Google drive-a. Prosimo, da vedno preverite pri razredničarki, če je posnetek dobila.

V kolikor bi imeli težave, se obrnite na razredničarko.