Povabilo učenkam in učencem k sodelovanju v raziskavi

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo opravlja podrobnejšo analizo izobraževanja na daljavo. V ta namen prosi učence za sodelovanje v raziskavo.

Izpolnjevanje vprašalnika traja od 7 – 10 minut. Vprašalnik bo na voljo do 8. junija. Z odgovori bodo pridobili podatke, ki jih bodo upoštevali pri nadaljnem načrtovanju izobraževanja na daljavo, če bi bilo še kdaj potrebno.

POVABILO (VKLJUČUJE POVEZAVO NA VPRAŠALNIK)