Povabilo učenkam in učencem k sodelovanju v raziskavi

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo opravlja podrobnejšo analizo izobraževanja na daljavo. V ta namen prosi učence za sodelovanje v raziskavo.

Izpolnjevanje vprašalnika traja od 7 – 10 minut. Vprašalnik bo na voljo do 8. junija. Z odgovori bodo pridobili podatke, ki jih bodo upoštevali pri nadaljnem načrtovanju izobraževanja na daljavo, če bi bilo še kdaj potrebno.

POVABILO (VKLJUČUJE POVEZAVO NA VPRAŠALNIK)

Pošiljanje posnetkov

Posnetki za ocenjevanja bodo preveliki za pošiljanje po elektronski pošti. Za pošiljanje posnetkov lahko uporabite spletno stran  https://wetransfer.com/ (sign up for free) ali pa jih date v skupno rabo preko Google drive-a. Prosimo, da vedno preverite pri razredničarki, če je posnetek dobila.

V kolikor bi imeli težave, se obrnite na razredničarko.

DATUMI OCENJEVANJ V MAJU

DRUŽBA: Znamenitosti Idrije; plakat (PPt predstavitev) – do 19. 5. 2020

MATEMATIKA: računske operacije – pisno računanje (ustno ocenjevanje) – od 7. 5. do 13. 5. 2020

SLOVENSKI JEZIK: opis poklica (govorni nastop) – 14. 5. 2020

ŠPORT: predstavitev gimnastičnih vaj – 22. 5. 2020

LIKOVNA UMETNOST: kulturne znamenitosti Idrije (slikanje) – 28. 5. 2020

Navodila bodo sproti objavljena pod zavihkom OCENJEVANJA (zgoraj, na črni podlagi).